Enkelt

Speedadmin er enkelt i bruk, det krever ingen IT kunnskaper. Klikk og dra dine timer inn i timeplanen, klikk rundt i konsertprogrammet, kryss av elevene på fremmøtelisten. I Speedadmin blir det kun brukt kulturskole fagspråk.

Hurtig administrasjon

Speedadmin har verktøy til å løse alle administrative oppgaver, fra elev påmelding, konsert oppsetting, til betaling og kommunikasjon med både elever og lærere i form av SMS og E-mail.

Overalt

Speedadmin fungerer på alle kjente plattformer ; PC'er, Mac, og Smart Phone. Så kan man krysse av elevene sine på mobilen, legge timeplan på tablet’en, og gjøre betalinger på computeren sin.


Få oversikt det er enkelt!

Med Speedadmin får man oversikt og styr på hverdagen igjen – helt enkelt. Bruk mindre tid på administrasjon og mer tid på musikkskolen.


Fingeren på pulsen med avansert BI

Med Speedadmin Business Intelligence, kan du få alle de nøkkeltall du trenger for å merke kulturskolen på pulsen.


Send SMS og E-mail

Speedadmin har en smart beskjed del, hvor man har mulighet for masseutsendelse av SMS og E-mail, f.eks. til en hel gruppe


Vi sørger for det tekniske så du kan fokusere på det viktige

Speedadmin blir administrert og vedlikeholdt av oss, oppdateringer skjer helt automatisk uten at du merker det. Det virker bare. Det gir deg arbeidsro og systemet blir holdt vedlike av eksperter