Speedadmin

Speedadmin er et web-basert administrasjonsprogram utviklet spesielt til Musikk- og Kulturskoler. Firmaet bak produktet er Speedware.

Over 340 Nordiske og engelske musikkskoler, inkludert de største, bruker Speedadmin, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger på funksjonaliteten.

Speedadmin er et komplett System som kan brukes via alle kjente Smartphones, Tablets, Pc'er og Mac.

Grunnet den dynamiske oppbygningen av programmet, opplever brukerne, at nesten alt kan la seg gjøre, enten via individuelle tilpasninger i egen database, eller via generelle programutvidelser.

Stikkord for Speedadmin er å kun legge inn informasjon én gang.

 • Elever legger brukeropplysninger direkte inn i systemet ved webpåmelding, ingen import eller flytting til venteliste etterpå.
 • Lærere/administrasjon legger timeplanen direkte i systemet, ingen import eller oppdatering med eksternt program.
 • Integrert intranett med samme logg inn.
 • Én innlogging til alle funksjoner.
 • Opprettede aktiviteter og konserter vises automatisk på hjemmesiden, ingen dobbeltadministrasjon.
 • Hvis det opprettes nye fag, vises de automatisk på hjemmeside, ingen dobbeltadministrasjon.
 • Administrasjon av musikkskolen foregår i ét program med én innlogging.
 • Alle musikkskolens ressurser kan håndteres som f.eks nøkler, AV-utstyr osv.- ingen kromspring med nøkler opprettet som fag!

Siden alle brukere har adgang til systemet minimeres en del av de daglige oppgaver:

 • Lærere lager selv lister, fremmøtelister (elektronisk), timeplansendringer osv.
 • Lærere kan sende e-mail og SMS direkte i systemet.
 • Elever kan selv sjekke timeplansendringer.
 • foresatte kan se betalinger, avlyste timer.

Speedadmin er bygget opp dynamisk, sånn at den enkelte musikkskole selv
kan utvide med ytterligere felt på samtlige sider. Det kan selvfølgelig lages lister på disse felt etterpå.

 • Ønsker man for eksempel å registrere at elever kommer til musikkskolen på sykkel, opprettes dette felt, så man kan filtrere syklister bort!
 • All tekst i forbindelse med webpåmelding og re-registrering er brukerdefinert.
 • Alle autogenerete e-mail er brukerdefinert.

Overgangen til Speedadmin har i noen tilfeller foregått i løpet av få
dager, hvor så re-registrering er satt i gang. Eksisterende data kan importeres og nye musikkskoler er igang etter kun få timer. 

Kontakt Speedware ApS for en uforpliktende Demo eller innlogging til vår Testskole.